Breaking News
Home / หน่วยงานราชการ / ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150

เบอร์โทรศัพท์

หน้าห้องนายอำเภอ 038 221 335
งานบัตรประจำตัวประชาชน 038 223 667
งานทะเบียน 038 222 480
งานสำนักงาน 038 221 124
งานการเงินและการบัญชี 038 221 177
งานอำนวยความเป็นธรรม 038 223 774
ฝ่ายความมั่นคง 038 221 207
งานทะเบียนปืน 038 222 025
งานทะเบียนโรงแรม

หน่วยงานราชการภายในที่ว่าการอำเภอบางละมุง

พัฒนาการอำเภอบางละมุง 038 221 338
ประมงอำเภอบางละมุง 089 403 9954
สรรพกรพื้นที่ สาขาบางละมุง 038 221 010
เกษตรอำเภอบางละมุง 038 221 466
สัสดีอำเภอบางละมุง 038 221 551
สาธารณสุขอำเภอบางละมุง 038 221 925
วัฒนธรรมอำเภอบางละมุง 038 223 234
ท้องถิ่นอำเภอบางละมุง 038 702 562
ปศุสัตว์อำเภอบางละมุง 038 223 930
เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการด้านป่าไม้อำเภอบางละมุง 038 223 234

EMAIL

ที่มา http://www.banglamungdistrict.go.th/?page=contact
Facebook Comments

Check Also

เทศบาลเมืองบ้านสวน

สำนักงานเทศบาลเ …